Wygrany proces o wyższe zadośćuczynienie za wypadek przy pracy

Wyrokiem z dnia 4.01.2018 r. (sygn. I C 795/16) Sąd Rejonowy w Świebodzinie zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, ponad wypłaconą wcześniej przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. kwotę 20.800 zł. Na skutek wypadku przy pracy nasz Klient doznał uszkodzenia więzadeł i łąkotki kolana oraz złamania kości strzałkowej. Leczenie i rehabilitacja trwały prawie 2 lata, w tym obejmowały dwa zabiegi operacyjne. Powołany w sprawie biegły ortopeda stwierdził u powoda 10% trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Pozwane towarzystwo ubezpieczeniowe nie wniosło apelacji od wyroku, wyrok jest prawomocny.
Wyrok w tej sprawie pokazuje, że warto walczyć o swoje prawa. Nawet jeśli na etapie postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność za skutki wypadku i wypłaci odszkodowanie, to najczęściej okazuje się, że jest ono znacznie zaniżone; Wystąpienie z powództwem na drogę sądową jest ostatecznością, ale często okazuje się konieczne, by odzyskać pełną należną rekompensatę