Zakres usług

Kancelaria prowadzi obsługę prawną osób fizycznych i prawnych tak na etapie przedsądowym jak i na etapie procesowym, z wyłączeniem obrony w sprawach karnych.

Specjalizujemy się w kompleksowym prowadzeniu spraw o odszkodowania z tytułu  m.in. wypadków komunikacyjnych, błędów lekarskich, wypadków przy pracy, wypadków w gospodarstwach rolnych, pożarów, powodzi, huraganów.

Nasza oferta obejmuje pełną obsługę prawną, w tym m.in.:

  • ocenę okoliczności wypadku i znalezienie wszystkich możliwych źródeł uzyskania odszkodowania,
  • zgłoszenie roszczeń do właściwego podmiotu
  • reprezentowanie Klienta podczas procesu likwidacji szkody prowadzonego przez ubezpieczyciela
  • reprezentowanie Klienta na etapie procesu sądowego przeciwko ubezpieczycielowi lub innemu podmiotowi zobowiązanemu do naprawienia szkody

Weryfikujemy także i wznawiamy sprawy zakończone przez ubezpieczycieli odmowami wypłaty odszkodowań albo wypłatami zaniżonych odszkodowań.

Wynagrodzenie

Nasze wynagrodzenie jest uzależnione od stopnia skomplikowania sprawy i pracochłonności obsługi.

Wynagrodzenie może przybrać formę:

– ustalonego z góry wynagrodzenia za zlecenie

– ustalonego z góry wynagrodzenia za zlecenie z premią za wygraną sprawę

– miesięcznego ryczałtu za obsługę prawną przedsiębiorstwa

Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z Klientem przed zawarciem umowy.