Odszkodowanie za samochód

wypadekUbezpieczyciel winien wypłacić z OC sprawcy wypadku pełne odszkodowanie za uszkodzony samochód, przy zastosowaniu rynkowych cen oryginalnych cześci zamiennych oraz rynkowych cen robocizny za naprawę, bez umniejszania odszkodowania o tzw. amortyzację. Ubezpieczyciel nie może także uzależniać wypłaty pełnego odszkodowania z OC sprawcy wypadku od przedstawienia faktur za naprawę samochodu, w szczególności łącznie z fakturami źródłowymi za części zamienne.

Jeżeli ubezpieczyciel wypłacił Ci odszkodowanie  na najtańszych zamiennikach, po zaniżonej cenie robocizny za naprawę i jeszcze po umniejszeniu odszkodowania o amortyzajcę, czy też wypłatę pełnego odszkodowania uzależnia od przedstawienia faktur za naprawę, to zapraszamy do kontaktu, gdyż może się okazać, iż powinieneś dostać dwa-trzy razy wyższe odszkodowanie.