Odszkodowanie za szkodę pożarową, powodziową

pożar szkodaDobrze być ubezpieczonym od ognia, powodzi, huraganu, czy też innych sił przyrody i zdarzeń losowych. Niestety dopiero, gdy dojdzie do szkody w naszym mieniu możemy sprawdzić za co tak naprawdę zapłaciliśmy składkę ubezpieczeniową i na jak szybką oraz profesjonalną likiwdację szkody możemy liczyć ze strony naszego ubezpieczyciela. Niestety nie zawsze odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela jest wystarczające na pokrycie kosztów remontu, czy też odbudowy domu i naprawy ubezpieczonych rzeczy ruchomych. Zdarza się i tak, że ubezpieczyciel usiłuje całkowicie odmówić zapłaty odszkodowania.

Oferujemy pomoc prawną w analizie warunków umowy ubezpieczenia i stanowiska ubezpieczyciela, gdyż może się okazać, iż odmowa wypłaty odszkodowania jest bezpodstawna albo wypłacona przez ubezpieczyciela kwota odszkodowania to zaledwie ułamek pełnego odszkodowania.

Zapraszamy do kontaktu.