O nas

Jesteśmy kancelarią prawną specjalizującą się w prawie odszkodowań i ubezpieczeń.

Dla naszych Klientów poszukujemy wszelkich możliwych dróg uzyskania pełnego odszkodowania za poniesione szkody. Reprezentujemy naszych Klientów i świadczymy im kompleksową pomoc prawną na etapie przedsądowym, a następnie procesowym w sporach z ubezpieczycielami lub innym podmiotami zobowiązanymi do zapłaty odszkodowań na rzecz naszych Klientów.

Sadowski MariuszMariusz Sadowski

radca prawny

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Pracował w pionie skarg i odwołań Oddziału Okręgowego PZU SA w Poznaniu, a następnie kierował Zespołem Likwidacji Szkód z Ubezpieczeń OC Centrum Likwidacji Szkód PZU SA w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskał tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

michał strzelbickidr Michał Strzelbicki

radca prawny

Ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2008 obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską i uzyskał stopień doktora nauk prawnych.

Pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeń, prawie europejskim oraz prawie gospodarczym.

Prowadził badania oraz brał udział w konferencjach naukowych m. in. na uniwersytetach w Bayreuth oraz Kilonii, a także w Institute of Advanced Legal Studies w Londynie. Uczestnik europejskiego kongresu FIDE 2008 w Linz oraz autor polskiego raportu na kongresie FIDE 2010 w Madrycie. Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa, w tym współautorem siedmiu podręczników prawa gospodarczego. Współautor pierwszego na polskim rynku komentarza do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i  o Rzeczniku Finansowym.

Anna-Matkowska-150x150Anna Matkowska

radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej uzyskała tytuł radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się m.in. sprawami związanymi z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z  tytułu błędów medycznych.

A_Kosicka_zdjęcie-150x150Agnieszka Kosicka

radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka LLP Erasmus na Katholieke Universiteit w Leuven w Belgii. Odbyła ponadto studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń gospodarczych na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w kancelariach prawnych w Poznaniu, a także w dziale prawnym zakładu ubezpieczeń. Po ukończeniu aplikacji uzyskała tytuł radcy prawnego. Włada biegle językiem angielskim. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

Popowski PrzemysławPrzemysław Popowski

radca prawny, LL.M. Kiel, of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Christian Albrechts Universität zu Kiel w Niemczech. Specjalista w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, administracyjnego oraz w zakresie odszkodowań. Biegłe włada językiem niemieckim.

Krzysztof Spelak

Krzysztof Spelak

adwokat, of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu mi. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu w latach 2003 -2007 aplikacji zawodowej, zdał egzamin adwokacki i od 2007 r. prowadzi własną kancelarię. Zajmuje się pomocą prawną dla klientów indywidualnych oraz firm. Od 2013 r. pełni funkcję wizytatora przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu oraz stałego mediatora Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach współpracy z EVENTUM prowadzi m. in. postępowania dotyczące odszkodowań  za hałas w strefie lotniska Ławica.

…………………………….…………..

Jankowska-Aleksandra-150x150Aleksandra Jankowska

radca prawny

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po ukończeniu aplikacji i zdaniu egzaminu radcowskiego uzyskała tytuł radcy prawnego. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i odszkodowawczym.

..e

 

Marta Kostencka

aplikant radcowski

Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie w toku aplikacji radcowskiej. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym i medycznym.

 

..

 

 

 

.

…..